Werkgever

‘van eigenschap naar kracht’

De wereld verandert snel en organisaties veranderen mee.
Er is minder voorspelbaarheid, het tempo gaat omhoog, routines staan ter discussie en de noodzaak om je snel aan te passen aan veranderende omstandigheden wordt groter.
Ook op individueel niveau vindt veel verandering plaats. Het werk en het leven wordt dynamischer en veelzijdiger voor mensen. De behoefte aan autonomie, zelfontwikkeling en verantwoordelijkheid neemt toe. We bepalen graag zelf wat we willen, waar we dat doen en voor en met wie. Kortom, eigen invloed en regie!

Binnen de organisatie zijn naast functionele competenties iemands persoonlijke eigenschappen steeds belangrijker. Onder andere hoe iemand omgaat met onzekerheid en druk. Hoe iemand (blijft) presteren op een bepaald niveau. Maar ook: wat het probleemoplossend vermogen is, het effectief samenwerken in teams en of iemand wendbaar is en zich weet te ontwikkelen.
Dit vraagt om een andere manier van leidinggeven, selecteren, boeien en binden van medewerkers.
Tegenwoordig wordt het belang van de juiste begeleiding van medewerkers op de werkvloer erkend, maar wordt dit door omstandigheden niet altijd even effectief toegepast. Ik heb medewerkers zien worstelen met een grote diversiteit aan vraagstukken. Voorbeelden: Loopbaangericht (ik doe dit nu al zo lang, ik wil wel eens wat anders. Maar wat?). Talentgericht; (ik weet wat mijn takenpakket is, maar het lijkt me zo boeiend om mijzelf wat meer uit te dagen. Hoe doe ik dat?). Competentiegericht (bepaalde taken binnen mijn functie stel ik steeds uit of kosten me bakken met energie. Ik vind ze lastig en wil er graag meer bedreven in worden). Ontwikkelgericht (ik voel me onrustig binnen mijn werk. Ik wil graag ontdekken wat ik nog meer in mij heb. Of: ik wil graag een opleiding doen. Er is zoveel! Waar ga ik voor kiezen?). Mensen kunnen stoeien met het vinden van balans in hun privé en werksituatie of sterk het gevoel hebben eerste iets goed te moeten uitzoeken alvorens ze verdere stappen kunnen nemen.
Signaleer je dit bij een medewerker of heeft deze medewerker bij jou aangeklopt?
Ik kan hierin ondersteunen door middel van het bieden van een coachtraject op maat. Denk aan: coaching on the job, competentie-coaching, persoonlijke coaching en loopbaancoaching.

Binnen goed werkgeverschap is het steeds belangrijker geworden om persoonlijke ontwikkeling van medewerkers te ondersteunen en te faciliteren. Als iemand zelf weet waar hij of zij goed in is en doet wat hij/zij wil doen, zal dit een positief effect hebben op de kwaliteit van het werk en de samenwerking. Het zal hoe dan ook zorgen voor energie en beweging!

 

Neem vrijblijvend contact met me op om de mogelijkheden door te spreken.